Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Кога да изберем онлайн първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

       Първоначалното обучение на членове на групи и комитети по условия на труда е задължително. На него подлежат всички, без значение дали са представители от страната на работодателя или на работниците. Преди то да се извърши и всеки от членовете, колкото и на брой да са те, няма как комитета или групата да започнат да функционират. И така, решението за обучението е в ръцете на работодателя. Той трябва да реши кога и как ще обучи своите хора, естествено след като ги е избрал вече.

       Тъй като съществуването на групи или комитети по условия на труда не зависи от дейността на фирмата, то тези органи са задължителни за всяка работеща компания. Само броя на служителите има значение за това дали ще назначим група или комитет по условия на труда. Що се отнася до обучението, то трябва по закон да се провежда в работно време, което значително затруднява работата, особено когато се държи на класическото обучение с лектор и слушатели. Поради тази и много други причини, доста често се предпочита онлайн обучение като вариант. Това е особено удачен избор, който устройва много добре и работодатели и работещи. Най-голямото удобство идва от това, че не е нужно да се ангажира лектор и да се носят учебници и тетрадки. Онлайн обучението дава неограничени възможности на обучаващите се за достъп до материали за обучение и допълнителни такива при желание. Те се предоставят и отварят в много формати, в зависимост от предпочитанията на обучаващия се. Така също и остава възможността за сваляне и принтиране, ако има желание за това. 

       Особено важно е да се избере този вид на обучение, когато работите с млади хора, които наистина подхождат с ентусиазъм към всичко, което им се изпречи на пътя. Още повече, че ако ги ангажирате с ходене на курс на място може би лесно ще загубите интереса им. Те не харесват да са ограничени откъм време и място и още по-малко да не използват смартфон или таблет за работа. Онлайн курс може да изберете и когато работата не позволява дълго отсъствие от мястото или не е удачно да се допускат външни хора, било то и обучаващи. Във всеки случай онлайн обучението е много по-изгодно и икономически, защото не се дават излишни средства за учебници, а достъпът до онлайн материали се получава веднага след заплащане на курса.